Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejesty ewidencje decyzje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie prowadzonych jest szereg ewidencji i rejestrów niezbędnych bieżącej pracy Urzędu tj:

 • Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Ewidencja ofert pracy,
 • Rejestr wydanych skierowań,
 • Rejestr umów zawartych z pracodawcami w sprawie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych,
 • Rejestr wydanych decyzji,
 • Rejestr rozpatrywanych odwołań,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wpływających wniosków i wydanych zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego
 • Rejestr pracodawców.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach tj:

 • jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
 • elektronicznie w postaci bazy danych.

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach Urzędu mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Redakcja strony: Rejesty ewidencje decyzjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 636

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl